Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 17 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การวางแผนงานก่อสร้างภายใต้ข้อจำกัดด้านกระแสเงินสดจิรเดช เศรษฐกัมพู
2556ทัศนคติ ของผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง หลังการปรับค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท ในอำเภอเมืองนครราชสีมายงยุทธ พร้อมสุข
2556ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในจังหวัดนครราชสีมามนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์
2556การประยุกต์ใช้วัสดุสังเคราะห์ในการเพิ่มเสถียรภาพของคันทางถนน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายิ่งยศ บุณยานันต์
2556ระดับการปฏิบัติ และความรู้ความเข้าใจของแรงงานก่อสร้างต่อมาตรการ การป้องกันความปลอดภัยงานก่อสร้างอาคาร : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมในเขตอำเภอคลองหลวง ปทุมธานีศุภสิทธิ์ กาญจนฐม
2556โอกาสในการเกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างที่พักอาศัย ในจังหวัดนครราชสีมาวุฒิ ไชยพงศ์
2556การประเมินภาระงานในกิจกรรมงานก่อสร้างพรศิริ จงกล
2556ปัจจัยและการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมาหลักสำหรับ โครงการก่อสร้างในโพ้นทะเลในประเทศไทยเสวก ประทุมเมศ
2556การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการก่อสร้างแบบดั้งเดิม และ การก่อสร้างแบบผนังหล่อประกอบเพื่อพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างของหมู่บ้านจัดสรรศุภณัฐ วัฒนสินศักดิ์
2556การปรับปรุงคุณภาพวัสดุหินคลุกซีเมนต์ชั้นพื้นทางเดิมผสมผิวแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิมด้วยปูนซีเมนต์ธงชัย รุ่งเรือง