Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 26 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2002การวิเคราะห์เสียงดนตรีไทยสราวุฒิ สุจิตจร
2550รายงานการวิจัยวงจรกรองกำลังแบบแอกทีฟแบบใหม่ที่ใช้การตรวจวัดฮาร์มอนิกในเวลาจริงสราวุฒิ สุจิตจร
2545รายงานการวิจัยความคงทนในสมรรถนะระบบกำจัดรีโซแนนซ์การบิดเมื่อปรากฏลักษณะไม่เป็นเชิงเส้นสราวุฒิ สุจิตจร; กองพัน อารีรักษ์
2549รายงานการวิจัยผลของร่องโรเตอร์มาตรฐานของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสที่มีต่อการสั่นสะเทือนทางกลสราวุฒิ สุจิตจร
2548รายงานการวิจัยภาวะเสถียรแบบแอซซิมโทติกของระบบไม่เชิงเส้นพร้อมความช้าหลายจุดไพโรจน์ สัตยธรรม; สราวุฒิ สุจิตจร; รัตติกานต์ แซ่ลิ่ม
2543การประยุกต์ใช้ฟัซซี่สำหรับการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์; สราวุฒิ สุจิตจร
2537วงจรถอดรหัสสัญญาณเรียกเลขหมายโทรศัพท์ระบบสัมผัสสราวุฒิ สุจิตจร
2544เสถียรภาพไม่เป็นเชิงเส้นของระบบที่มีการปรับแก้รีโซแนนซ์การบิดสราวุฒิ สุจิตจร; กองพัน อารีรักษ์
2540การประเมินคุณภาพการสอน-หนึ่งในกระบวนการประกันคุณภาพทางการศึกษาสราวุฒิ สุจิตจร
2527การอนุวัติตัวควบคุมพีดีไอชนิดเวลาจริงด้วยไมโครโพนเซสเซอร์สราวุฒิ สุจิตจร