Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 27 (Search time: 0.031 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551รายงานการวิจัยการพัฒนาเทคนิคการส่งข้อมูลของระบบ MIMO ในสภาวะที่ทราบข้อมูลของช่องรับสัญญาณแบบไม่สมบูรณ์ โดยใช้การจำลองแบบในคอมพิวเตอร์พีระพงษ์ อุฑารสกุล
2552รายงานการวิจัยอุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุกอัตโนมัติผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือพีระพงษ์ อุฑารสกุล
2544ผลกระทบจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีต่อโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานในประเทศพีระพงษ์ อุฑารสกุล
2544มาตราวัดการกระเจิงเชิงขั้วผ่านCสำหรับแยกประเภทพืชไร่พีระพงษ์ อุฑารสกุล
2545การหาตำแหน่งสถานีฐานภายในอาคารที่เหมาะสมด้วยวิธียูนิวาริเอดเปรียบเทียบกับวิธีเนลเดอมีดพีระพงษ์ อุฑารสกุล; พีระศักดิ์ ค้าพลอย
2545การหาตำแหน่งสถานีฐานภายในอาคารที่เหมาะสมด้วยวิธียูนิวาริเอดเปรียบเทียบกับวิธีเนลเดอมีดพีระพงษ์ อุฑารสกุล
2553รายงานการวิจัยการหาตำแหน่งของเครือข่ายท้องถิ่นไร้สายด้วยการใช้คุณลักษณะของเวลาและกำลังของสัญญาณร่วมกันพีระพงษ์ อุฑารสกุล
2554รายงานการวิจัยการตรวจสอบยืนยันแบบออนไลน์ด้วยลายเซ็นล่องหนพีระพงษ์ อุฑารสกุล
2554รายงานการวิจัยการออกแบบตำแหน่งของโหนดที่เหมาะสมในเครือข่ายเมชไร้สายที่ให้บริการภายในตัวอาคารพีระพงษ์ อุฑารสกุล
2554รายงานการวิจัยการพัฒนาสายอากาศที่ประมวลผลเชิงมุมเพื่อเพิ่มความจุของช่องสัญญาณในระบบไมโมพีระพงษ์ อุฑารสกุล