Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 27 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547เอกสารปะกอบการสอนวิชา 303316 สรีรวิทยาและกายวิภาคของสัตว์ 1ภคนิจ คุปพิทยานันท์
2550เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 3034113 Animal Hygiene and Disease Preventionภคนิจ คุปพิทยานันท์
2549รายงานการวิจัยผลของการเสริม conjugated linoleic acids (CLA) ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันต่อการให้วัคซีนโรคนิวคาสเซิลในไก่เนื้อภคนิจ คุปพิทยานันท์
2553รายงานการวิจัยโลหิตวิทยาและชีวเคมีของโลหิตของปลาฟลาวเวอร์ฮอร์นภคนิจ คุปพิทยานันท์; ศจีรา คุปพิทยานันท์
2553รายงานการวิจัยผลของสารสกัดกวาวเครือขาวต่อการหดตัวของเส้นเลือดและมดลูกในหนูทดลองเพศเมียศจีรา คุปพิทยานันท์; ภคนิจ คุปพิทยานันท์
2553รายงานการวิจัยผลของแอนติออกซิแดนท์ต่อคุณภาพน้ำเชื้อสดของสุกรภคนิจ คุปพิทยานันท์
2553รายงานการวิจัยผลของการเสริม conjugated linoleic acid (CLA) ต่อค่าโลหิตวิทยาและชีวเคมีของโลหิตในไก่เนื้อภคนิจ คุปพิทยานันท์
2552เอกสารประกอบการสอนวิชา 303433 การดูแลและจัดการม้าภคนิจ คุปพิทยานันท์
2554รายงานการวิจัยผลของสารสกัดจากทับทิมต่อระบบสืบพันธุ์ในหนูทดลองเพศเมียศจีรา คุปพิทยานันท์; กรกช อินทราพิเชฐ; ภคนิจ คุปพิทยานันท์
2554รายงานการวิจัยผลของ conjugated linoleic acid (CLA) ต่อสรีรวิทยาการหดตัวของหัวใจในหนูแรทภคนิจ คุปพิทยานันท์