Browsing by Author สิทธิชัย แสงอาทิตย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
1999Modified moment-area method for deep cantilevered beamsสิทธิชัย แสงอาทิตย์
2552Tubed concrete column หน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านเท่าและสมการออกแบบของเสาเชิงประกอบจักษดา ธำรงวุฒิ; สิทธิชัย แสงอาทิตย์; หวังแก้ว บุญสวน
1999-05การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของอิฐดินซีเมนต์เพื่อเปรียบเทียบกับอิฐมอญและอิฐมอญมาตรฐานสิทธิชัย แสงอาทิตย์
2550-05การทดสอบเพื่อศึกษาพฤติกรรมทางกลของรอยต่อของคานคอนกรีตสำเร็จรูปสิทธิชัย แสงอาทิตย์; จักษดา ธำรงวุฒิ; กรรณ คำลือ; วินัย มณีรัตน์
1999การทดสอบและพัฒนาโครงสร้างอิฐก่อสิทธิชัย แสงอาทิตย์
2547การพัฒนาสมการที่ใช้ในการออกแบบผนังคอนกรีตบล็อกเสริมเหล็กแบบไร้ปูนก่อภายใต้แรงกดอัดและแรงดัดสิทธิชัย แสงอาทิตย์
2549การศึกษาการใช้เส้นพลาสติกที่ใช้แล้วแบบสั้นผสมในคอนกรีตอมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี; สิทธิชัย แสงอาทิตย์; อำนาจ อภิชาติวัลลภ
2547กำลังรับแรงดึงของรอยเชื่อมไฟฟ้าที่ใช้เชื่อมต่อแผ่นเหล็กไทยช่างเชื่อมในจังหวัดนครราชสีมาสิทธิชัย แสงอาทิตย์
2006พฤติกรรมการรับแรงอัดในแนวแกนและสมการออกแบบของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ท่อซีเมนต์ใยหินเป็นแบบหล่อถาวรสิทธิชัย แสงอาทิตย์
2552พฤติกรรมและคุณสมบัติของวัสดุพลาสติกเสริมเส้นใยแบบพัลทรูดที่ผลิตในประเทศไทยภายใต้การอัด การเฉือนและการดัดหวังแก้ว บุญสวน; สิทธิชัย แสงอาทิตย์; สงวน วงษ์ชวลิตกุล
2550รายงานการวิจัยการทดสอบและพัฒนาเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกเสริมกำลังโดยใช้ stell แจ็คเก็คสิทธิชัย แสงอาทิตย์
2555รายงานการวิจัยการพัฒนาสมการออกแบบชิ้นส่วนพลาสติกเสริมเส้นใยแบบพัลทรูดชันหน้าตัดรูปตัวซีภายใต้แรงดัดที่มีจุดรองรับแบบง่ายและแบบยึดแน่นสิทธิชัย แสงอาทิตย์
2554รายงานการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตและเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกห่อหุ้มด้วยปลอกเหล็กและถูกโอบรัดก่อนภายใต้แรงอัดในแนวแกนสิทธิชัย แสงอาทิตย์
2556รายงานการวิจัยสมบัติทางกลของพอลิเอสเตอร์พอลิเมอร์คอนกรีตภายใต้แรงอัดและแรงดัดสิทธิชัย แสงอาทิตย์
2545เอกสารคำสอนวิชา 410201 Engineering Mechanics Iสิทธิชัย แสงอาทิตย์