Browsing by Author สมประสงค์ สัตยมัลลี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การพัฒนาระบบการประเมินความปลอดภัยบริเวณที่มีกิจกรรมงานทางสมประสงค์ สัตยมัลลี; ไกรสีห์ ทิพยวงศ์
2552การศึกษาปัจจัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีผลต่อการฝ่าฝืนกฎจราจรดารินทร์ งามสม; สมประสงค์ สัตยมัลลี; ถิรยุทธ ลิมานนท์
2550รายงานการวิจัยการออกแบบระบบประเมินภาพรวมในการจัดการจราจรบริเวณที่มีกิจกรรมบำรุงรักษาทางสมประสงค์ สัตยมัลลี; ไกรสีห์ ทิพยวงศ์
2547รายงานการวิจัยโครงการพัฒนาชุดข้อมูลคำสั่งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดทำบัญชีรายการสายทางสมประสงค์ สัตยมัลลี
2549รายงานการวิจัยโครงการวิจัยบ่งชี้ระบบควบคุมจราจรที่เหมาะสมในจังหวัดนครราชสีมาสมประสงค์ สัตยมัลลี; ศิวกิจ เสรีรัตนสกุล